top of page
Enerkon Mühendislik Daha Fazlasını Keşfedin

Termik Degazör
Sistemleri

Özellikler

  • 7 ppb (0.005 cc/l) seviyesine kadar O² alımı

  • CO² gazının tamamen tahliyesi

  • 100 ton/h kapasiteye kadar üretim

  • 10 dk pik çekişe göre besi suyu stoğu

  • Uzun kazan ve tesisat ömrü

  • Degaze işlemi suda çözünmüş olan oksijenin ayrıştırılmasıdır. Bu işlemle, ek olarak sudaki CO2 gazı da alınmış olur. Bu iki korozif gazın besi suyundan alınması kazan ve buhar hatlarının ömrünün arttırılmasını sağlarken, verimli ve güvenilir bir işletme sağlar.

  • Degazör uygulamasının bir başka faydası da kazana giren besi suyu sıcaklığının yüksek olması nedeniyle duman gazı tarafındaki düşük sıcaklık korozyonu riskinin azaltılması ve kazana sıcak su verildiği için termal şokların önlenmesidir. O² ve CO²’nin oluşturduğu korozyon aşağıdaki şekillerde görülmektedir.

Enerkon Mühendislik Termik Degazör Karbondioksit Korozyonu Besi Suyu Sıcaklığı

Karbondioksit Korozyonu

Kondens boruları içindeki oyuntular karbondioksit korozyonunun tipik işaretleridir.

Enerkon Mühendislik Termik Degazör Karbondioksit Korozyonu
Enerkon Mühendislik Termik Degazör Oksijen Korozyonu Besi Suyu Sıcaklığı

Oksijen Korozyonu

Kazanın su boruları tarafındaki oyuntular korozyonun tipik işaretleridir.

Enerkon Mühendislik Termik Degazör Oksijen Korozyonu

Geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak için enerji verimliliğinin öneminin farkındayız. Ürettiğimiz enerji dönüşüm sistemleriyle minimum girdi ile maksimum verimliliği amaçlıyor, iyiye dönüşüme öncülük ediyoruz.

bottom of page